Welkom bij YogaOmmen

In Ommen, het groene hart van Overijssel, kun je in een prettige sfeer terecht voor yoga. Kom eens langs en ervaar hoe je hier met yoga bezig kan zijn.

Privacy Statement

Privacy Statement

Yoga Ommen geeft (online) yogales voor particulieren en bedrijven.

Voor het contact met klanten van Yoga Ommen registreren wij persoonsgegevens van mensen die via de website van Yoga Ommen en/of via e-mail contact met ons zoeken. Deze gegevens worden gebruikt om contact te onderhouden over yogalessen, workshops en events en te informeren over allerlei ontwikkelingen, bijvoorbeeld rondom Yoga Ommen.

Daarnaast worden enkele gegevens (naam en indien van toepassing voor bedrijven functie, organisatie) gebruikt voor aanwezigheidslijsten, inschrijvingslijsten voor onze workshops en informatiebijeenkomsten.

We registreren daartoe de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam
 • functie
 • organisatie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij op individuele basis en na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

Cookies

Wij maken op deze site gebruik van cookies.

Algemeen


Als je lessen volgt bij Yoga Ommen / YogaCamp via de website, als je via het contactformulier op de website een vraagt stelt aan Yoga Ommen of als je je uit interesse abonneert op de nieuwsbrief via de website, dan heeft Yoga Ommen / YogaCamp bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van jouw gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Hieronder staat op een rijtje gezet:

1. welke gegevens Yoga Ommen / YogaCamp van jou verwerkt
2. waarom dat gedaan wordt
3. hoe er omgegaan wordt met jouw persoonsgegevens
4. op welke wijze jij invloed kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens door Yoga Ommen en YogaCamp

Over jouw privacy bij Yoga Ommen / YogaCamp


Yoga Ommen / YogaCamp respecteert de privacy van alle leerlingen en gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die verschaft wordt vertrouwelijk wordt behandeld in overeenstemming met de betreffende wetgeving AVG.

Hieronder wordt uitgelegd hoe en waarom Yoga Ommen / YogaCamp jouw gegevens gebruikt en welke gegevens daarvoor gebruikt worden. Dit gebruik gebeurt uitsluitend met jouw toestemming. 

Welke gegevens worden door Yoga Ommen verzameld


Yoga Ommen verwerkt persoonsgegevens. Volgens de AVG is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.
Gegevens van yogaleerlingen, proefleerlingen en geïnteresseerden in yoga
Bij het starten van het volgen van yogalessen bij Yoga Ommen worden gegevens via de website van Yoga Ommen verwerkt. Dit omvat je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, je e-mailadres en bijzonderheden qua gezondheid (indien van toepassing via e-mail).

 Gegevens via formulieren op de website
Via bezoek aan de website worden eveneens (persoons)gegevens verwerkt. Als je via de formulieren op de website een vraagt stelt aan Yoga Ommen, je abonneert op de nieuwsbrief, of gebruik maakt van de webwinkel, worden je naam en e-mailadres verwerkt.

De gegevens die je aanlevert via het inschrijfformulier of de formulieren op de website, zijn alleen voor de eigenaar/docent van Yoga Ommen toegankelijk en inzichtelijk en worden geregistreerd in vergrendelde documenten en mailinglijsten. Deze zijn uitsluitend toegankelijk voor de eigenaar van de Yoga Ommen.

Gegevens van websitebezoeken: surf- en klikgedrag
Yoga Ommen verzamelt informatie over bezoeken aan de website Yoga Ommen. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website die je bezoekt stuurt. Denk daarbij aan je IP-adres, welke niet is terug te herleiden naar de identificatie van een persoon. Deze informatie wordt gebruikt om te kijken welke pagina’s op de website bekeken worden en hoe lang. 

Gegevens van digitale nieuwsbrief: kijk- en klikgedrag
Een aantal keer per jaar verstuurt Yoga Ommen een digitale nieuwsbrief via het online programma MailChimp.com. Via de statistieken van dit programma wordt inzichtelijk hoe vaak en door wie de nieuwsbrieven worden gelezen, en welke gekoppelde links worden geopend.

Waar worden de persoonsgegevens voor gebruikt?


De verzamelde gegevens, en met name naam en e-mailadres, worden door Yoga Ommen via een mailingslijst gebruikt om leerlingen op de hoogte te stellen van activiteiten van de yogastudio, wijzigingen aan te kondigen, facturen te sturen, te communiceren over ruilen van (inhaal)lessen. Dit laatste wordt ook gedaan via de verstrekte telefoonnummers met sms en Whatsapp.

 • Voor de facturatie en administratie maakt Yoga Ommen gebruik van het programma Mollie. Je naam en e-mailadres worden hierin ingevoerd om zo de facturatie per e-mail te kunnen verzorgen. Yoga Ommen heeft met Mollie de verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin staat beschreven hoe Mollie omgaat met beveiliging, dataveiligheid, geheimhouding en datalekken. Kijk verder op de Mollie Privacy Policy hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door Yoga Ommen en privacy.
 • Naast de e-mails die Yoga Ommen stuurt, maakt Yoga Ommen gebruik van het programma MailChimp om nieuwsbrieven te ontwikkelen en versturen. Namen en e-mailadressen van leerlingen, oud-leerlingen, geïnteresseerden, en mensen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief via het formulier op de website, worden toegevoegd aan deze specifieke mailingslijst. Te allen tijde kun je je uitschrijven van deze nieuwsbrieven via de link die onderaan de nieuwsbrieven staat, of door dit aan te geven aan Yoga Ommen. Kijk verder op de website van MailChimp.com hoe zij omgaan met klantgegevens die worden aangeleverd door Yoga Ommen en privacy.
 • Voor de boekhouding en jaarverslag wordt Yoga Ommen ondersteunt door Tweedee Accountants en Belastingadviseurs te Deventer. Tweedee heeft toegang tot de financiële overzichten van Yoga Ommen. Kijk verder op https://www.2dee.nl/privacy-statement/. Yoga Ommen heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Tweedee aangaande de privacy van klantgegevens in relatie tot betalingen.

SSL-certificering website


Jouw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld conform de Europese wetgeving en de Algemene verordening gegevensbescherming, opgesteld door het Nederlandse Ministerie van Justitie en Veiligheid. De website Yoga Ommen maakt gebruik van SSL-certificering. Hierbij wordt gecontroleerd of de verbinding met jouw browser wel daadwerkelijk uitkomt op onze website.

Bewaartermijn van jouw gegevens


De termijn dat Yoga Ommen jouw gegevens bewaart, is afhankelijk van een aantal criteria. Ze worden bewaard:

 • voor zolang je lessen volgt bij Yoga Ommen;
 • zolang je op de nieuwsbrief mailinglijst staat van Yoga Ommen. Je kunt je hier zelf voor uitschrijven;
 • Gedurende twee jaar nadat je met de yogalessen bent gestopt, behalve je naam en e-mailadres voor de digitale nieuwsbrief, tenzij je zelf besluit je uit te schrijven.

Jouw gegevens worden niet gebruikt voor:

 • De adresbestanden van Yoga Ommen, de website en de externe diensten (MailChimp) maken géén gebruik van profilering of van geautomatiseerde besluitvorming. Dat betekent dat Yoga Ommen jouw gegevens niet gebruikt (of laat gebruiken) om de mailings of website anders te laten reageren op basis van jouw persoonlijke gegevens.
 • Yoga Ommen zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de administratie of de verwerking van de e-mailnieuwsbrief.

Jouw rechten vanuit de privacywetgeving
Je bent niet verplicht om je persoonlijke gegevens te verstrekken aan Yoga Ommen. Begrijp alleen wel dat als je wilt deelnemen aan de lessen, Yoga Ommen een aantal minimale gegevens nodig heeft om in contact met je te zijn.

Je hebt het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens. Een telefoontje of e-mail met je wens is genoeg om hiervan gebruik te maken. Je hebt ook altijd het recht om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking van je gegevens in te trekken.

Bijvoorbeeld dat je wel gewone e-mails wilt ontvangen, maar niet de digitale nieuwsbrief.
Al je rechten op een rijtje:

 • Je hebt het recht op dataportabiliteit. Het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
 • Je hebt het recht op Het recht om ‘vergeten’ te worden.
 • Je hebt het recht op inzage. Dat is jouw recht om de persoonsgegevens die Yoga Ommen verwerkt in te zien.
 • Je hebt het recht op rectificatie en aanvulling. Het recht om de persoonsgegevens die je verwerkt te wijzigen.
 • Je hebt het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Je hebt het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten.
 • En je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.

 Heb je een klacht over de verwerking van jouw gegevens?


Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens bij Yoga Ommen, neem dan contact op met Yoga Ommen. Wanneer we er samen niet uitkomen, kun je besluiten een klacht in te dienen bij de officiële privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving.

 Vragen?

Hopelijk ben je zo voldoende geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op via: yogaommen@gmail.com of bel 06-81472001.

Deel dit artikel:

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.