mogelijkheden

Je kunt kiezen uit abonnement, strippenkaart of losse yogales.

Lesgeld

Abonnement

Yoga Ommen verdeelt het jaar in 2 semesters: van september tot eind december en van januari tot half mei. Elk semester duurt 15 weken.
Lessen duren 75 minuten, inclusief 15 minuten eind-ontspanning.

Naast de 2 semesters kun je je vanaf half mei komen voor het voorjaar-zomer Yoga programma. Vanwege de vele feest- en vakantiedagen is het dan alleen mogelijk om via de strippenkaart het lesgeld te voldoen.

Tarieven 2019

Lesgeld 15 lessen abonnement = 1x per week voor 137,00 euro.
Lesgeld 30 lessen abonnement = 2x per week 230 euro.

Strippenkaart

Ook kun je een strippenkaart van 10 lessen kopen voor €115 en die is 6 maanden geldig.

Losse yogales (Drop-in les)

Wil je geen lid zijn van Yoga Ommen, maar wel een les meemaken wanneer jij daar zin in hebt? Dat kan. Een losse les kost €15,50.
Voor een proefles betaal je net als een losse les €15,50.

Individuele yogales

Voor een individuele les, dus 1 op 1, zijn de kosten € 75,- of  een lespakket van 5 individuele yogalessen voor € 350,-. Individuele lessen duren 90 minuten.

 

Voorwaarden van deelname aan de Yogales

Als de les door ziekte van de docente een keer niet door kan gaan wordt dit z.s.m. per e-mail of telefoon doorgegeven en wordt deze les ofwel op een ander tijdstip gegeven dan wel verrekend met het cursusgeld. Gemiste lessen kunnen in overleg op een ander tijdstip worden ingehaald als er voldoende plek is.

Later instromen in het semester is mogelijk, eerder uitstromen uit een serie is niet mogelijk. In principe wordt er op feestdagen en tijdens schoolvakanties geen les gegeven.Het cursusgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat op de website. Het cursusgeld dient voorafgaand aan het semester te zijn voldaan.Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Yoga Ommen zich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan. Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk.

Bij ongeval en/of blessures/ziekten die yoga voor langere tijd onmogelijk maken wordt er in overleg met de docente naar een passende oplossing gezocht. De cursist meldt lichamelijke of psychische klachten aan de docente. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist. Yoga Ommen kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of verlies van eigendommen noch voor opgelopen letsel van de cursist, voor, tijdens of na de les. De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend specialist te worden geraadpleegd. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

Elke cursist dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen het pand waar de lessen plaatsvinden. Het betreden van de yogaruimte met schoenen is niet toegestaan. De yogamat wordt door de cursist tijdens de oefeningen bedekt met een handdoek of eigen yogamat. Yoga Ommen verplicht zich de gegeven opdracht naar inzicht en vermogen uit te voeren. Yoga Ommen behoudt zich de vrijheid voor de voorwaarden te wijzigen. Deelname aan een van de lessen betekent akkoord gaan met de voorwaarden.

Aanmelden

Gebruik het contactformulier om je aan te melden.

Afmelden

Yoga Ommen heeft een opzegtermijn van 1 maand (voorafgaand aan het volgende semester). Betalingen dienen binnen te zijn voor aanvang van elke nieuwe periode. Het lesgeld kan worden over gemaakt op NL47 KNAB 0720 5748 11 o.v.v. naam+semesternummer of via de winkel.

 

Deel dit artikel:

Contactformulier

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.